masterpiece

masterpiece

Adalah karya pertama ‘aisyah dalam hal mewarnai. Dengan goresannya yang penuh karakter, serta pilihan warna yang begitu padu, melebur dalam indahnya sebuah perpaduan, yang menjadikan gambar pesawat terbang yang biasa, menjadi sebuah maha karya yang sangat artistik.

Picasso, rembrandt, affandi, pak tino sidin, akan sangat malu mengakui gambar corek mereka sebagai sebuah karya seni ketika melihat sebuah masterpiece yang diciptakan seorang ‘Aisyah Huwaidatunnisaa’

Iklan

About this entry